Dawniej

   Informacje o szkole pochodzą już z 1886 roku. Mówiło się o niej jako o "szkole początkowej". Później mieściła się w dworskim pałacu.

   Budowę dużej, z prawdziwego zdarzenia szkoły rozpoczęto w 1938 roku. 26 czerwca 1938 roku o godzinie 16:00 odbyło się poświęcenie Kamienia Węgielnego. Zdecydowana większość prac przy budowie szkoły wykonano społecznie. Łamanie kamienia, przewóz na wzgórze, obróbka przy murowaniu to tylko niektóre prace rodziców. Na uwagę zasługuje fakt, że wraz z budową budynku szkolnego inwestowano także w salę gimnastyczną - przedsięwzięcie na owe czasy godne podziwu. W dniu 4 stycznia 1954 roku Komitet Rodzicielski dokonał przewozu sprzętu szkolnego do nowego budynku, który został oddany do użytku dnia 21 grudnia 1953 roku. W dniu 7 stycznia 1954 roku rozpoczęły zajęcia szkolne.

   Kierownikiem szkoły w okresie 1947 – 1971 był pan Stanisław Dzida. W latach 1971 – 1986 funkcję kierownika a później dyrektora szkoły pełnił pan Władysław Startek. W 1986 roku dyrektorem szkoły została nauczycielka pani Sabina Jurek, a jej następcą był pan Janusz Pędzisz, który pełnił funkcję dyrektora przez następne lata. W 1999 roku utworzono gimnazjum, którego dyrektorem została pani Krystyna Krakiewicz, natomiast pracą szkoły podstawowej kierował dyrektor Marian Bogusz.

   Od 1 września 2003 roku, zgodnie z uchwałą Rady Gminy szkoła funkcjonowała jako Zespół Szkół, w którego skład wchodzą Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Gimnazjum. Dyrektorem Zespołu Szkół został pan Marian Bogusz.

   Początek XXI wieku to czas ciągłych zmian i rozwoju bazy dydaktycznej i lokalowej. Dzięki staraniom dyrekcji szkoły, władz samorządowych, oświatowych i wykorzystaniu środków finansowych Unii Europejskiej oddano do użytku dwie pracownie komputerowe, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, pracownię językową, plac zabaw oraz punkt przedszkolny.

   27 czerwca 2013 roku miało miejsce nadanie naszej szkole imienia błogosławionego Jana Pawła II  a także poświęcenie sztandaru. Tego dnia nastąpiło również oficjalne oddanie do użytku boiska wielofunkcyjnego.

Historia szkoły - Kalendarium

 • 1947 - 1948 - pierwszy udokumentowany w kronice szkoły rok szkolny
 • 1951 - przyjęcie planu 6 - letni zakładającego budowę nowej szkoły
 • luty 1952 - początek budowy nowej szkoły
 • 7 styczeń 1954 - pierwsze zajęcia w nowej szkole
 • 1999 - utworzenie gimnazjum
 • 2001 - budowa parkingu
 • 2002 - oddanie do użytku kotłowni z piecem olejowym
 • 1 wrzesień 2003 - utworzenie Zespołu Szkół
 • 2 wrzesień 2011 - otwarcie przedszkola; oddanie nowych pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego
 • 29 listopad 2011 - otwarcie placu zabaw
 • 27 czerwiec 2013 - nadanie szkole imienia błogosławionego Jana Pawła II i oddanie do użytku boiska wielofunkcyjnego