Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

  • 29.08.2021, 23:57
Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
1 września 2020r. (środa)

Dowóz dzieci na godzinę 8.00 (wg załączonego planu dowozów)
• godz. 8.00 - Msza św. w Kościele (Opiekę dzieciom w drodze do i z kościoła oraz podczas Mszy św. zapewniają rodzice lub prawni opiekunowie).

klasy 1 - 8

• godz. 9.00
Spotkanie na sali gimnastycznej dla uczniów klas 1 - 8
(Każdemu uczniowi klasy 1 towarzyszy 1 rodzic, pozostali uczniowie wchodzą bez rodziców, pozostają pod opieką wychowawców, w wyznaczonych miejscach sali – obowiązuje dezynfekcja rąk, maseczki, zachowanie bezpiecznego dystansu).
• ok. godz. 9.30
Spotkanie z wychowawcami w klasach – z zachowaniem zasad określonych w "Procedurach zapewniania bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Siedliskach Drugich w związku z wystąpieniem epidemii"

oddziały przedszkolne

• godz. 9.00
Dzieci z oddziałów przedszkolnych spotykają się z wychowawcami w klasach przedszkolnych
(każdemu dziecku towarzyszy jeden rodzic – obowiązuje dezynfekcja rąk, maseczki, zachowanie bezpiecznego dystansu).

Odwóz dzieci godz. 10.00 wg. tej samej trasy autobusu i busa (patrz poniżej)

W pierwszym dniu nowego roku szkolnego 2020/2021 wszystkich obowiązuje:
- dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły,
- maseczki (obowiązuje również rodzica),

- zakaz przemieszczania się dzieci między klasami,
- zakaz wchodzenia rodziców i osób spoza szkoły do budynku szkoły (z wyjątkiem rodziców oddziałów przedszkolnych i uczniów kl. 1)

Zdjęcia (2)

Podpięte galerie zdjęć:

Podziel się:


Pozostałe